Vår produkt är i huvudsak vårt kunnande och kompetens. Efter snart 30 år så har vi byggt upp en stor kompetens. Det är inte enbart viktigt att förstå och kunna det allra senaste inom databranschen, utan också hur gamla system byggdes upp och fungerade.

  • Vi kan idag hjälpa företag och organisationer som behöver:
  • Uppgradera och förnya sina befintliga datasystem.
  • Implementera ett helt nytt system.
  • Bygga ut system med nya funktioner som Internet, distansarbete mm.
  • Göra en säkerhetsanalys över vilka risker som finns, internt och externt.
  • Dokumentation och en riskanalys av befintliga nätverk. Se över vilka behov och investeringar som behöver göras.

Analyser
Vår långa erfarenhet har inte bara gjort att vi har skapat oss mycket kunnande utan också en bra och enkel mall att utföra olika analyser med. Beroende på vilken typ av dokumentation och analys som skall göras, så använder vi olika mallar och rapportsystem. Detta är några av de analyser som vi kan göra.

Hjälp att söka fel och problem i befintliga datasystem:
Databranschen är som alla känner till, en bransch där det snabbt kommer nya utrustningar och system. Det flesta använder bygger ut sina system eftersom vilket gör att både gammalt och nytt blandas i en ”salig röra”. Detta brukar gå bra en tid, men till slut brukar det ställa till med både små och stor problem. Driftavbrott kostar pengar och mycket irritation.
Med hjälp av vår långa erfarenhet kan vi hjälpa många av dessa användare. Det är viktigt att ha kunskap och erfarenhet både av de nya såväl som det gamla inom databranschen. Vi går igenom systemen och försöker bena ut de olika problemen och felen som finns. Se över vad som kan vara orsaken till olika problem. Ta fram en plan för vad som behöver göras. Istället för att kasta ut allt, så kan vi få gammalt och nytt att fungera ihop.
Vi kan också hjälpa till med att ta fram långsikt lösningar för support och service i framtiden.

Hjälp med dokumentation och säkerhets analys.
Idag är det inte många företag och organisationer som kan låta sina datasystem stå still under en längre tid. Att vara utan sin E-post, sitt affärssystem eller möjligheten att skriva en offert kan kosta mycket pengar. Men tyvärr är det många funktioner i ett datasystem som kan fela. Allt från hårdvara som servrar, skrivare eller Internetanslutning, till säkerhet som strömavbrott, virus och intrång i datasystem.
Vi försöket ”mota Olle i grind” genom att göra en analys av vad som kan hända innan det har hänt! Vi kan inte alltid hjälpa till med att något kan gå fel. Men vi kan hjälpa till att lägga upp en plan och rutiner så att verksamheten inte stannar utan kan upprätthållas till allt är återställt.
Datasystem blir mer och mer känsliga för intrång och kan vara en bidragande till datastopp och haverier. Internet har öppnat upp för enorma möjligheter, men också för stora säkerhetsrisker.
Det finns många öppningar in i ett datasystem, både externt och internt. Vi försöker hjälpa våra kunder med att hitta dessa säkerhetshål, liksom att se över vilka som är vitala delar i datasystemet och hur de ska kunna ersättas vid eventuella haverier. Men även hur verksamheten skall kunna fungera utan dessa delar.

Vi hjälper till med: Analys, rapport om åtgärder och hjälp att ta fram rutiner och implementering.

Rådgivning vid byte/implementering av datasystem:
Genomgång av ev. befintlig utrustning och hjälp att analysera kundens nya behov av olika datasystem och program. Vilken typ av utrustning som krävs och vilken säkerhet som krävs för att kunna implementera de nya funktionerna. Hjälp med kravspecifikationer för inköp. Hjälp med implementering, driftsättning och utbildning. Dokumentera och sätta upp rutiner som krävs för att upprätthålla säkerhet och en mer stabil datamiljö.

Görlaslingan 37, 761 41 Norrtälje
Tel: 070 – 33 23 303